POLİTİKAMIZ

POLİTİKAMIZ

*

Misyonumuz

Satın Alma ve Lojistik Müdürlüğünün görevi tedarikçiler ile ilişkilerini yönetmek ve geliştirmektir, böylelikle:
* Şirket sonuçlarına ve değerlerinin oluşumuna katkıda bulunur.
* Müşterimize farklı ve kaliteli bir ürün sunmamıza yardımcı olur.
* Club Med'in değerlerinin ve yasal sorumluluklarının uygunluğunu sağlar.

Taahhütümüz
Club Med SAS Grubunun stratejisi doğrultusunda tüm iç ve dış müşterilerimiz için değer yaratıcısı görevi üstlenmektir.

Politikamız
5 eksen çevresinde toplanır:
* Beklentilerimize cevap verebilen stratejik tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak
* Yeni ürünlerin ve hizmetlerin uygulamaya konmasını (time to market, ...) hızlandırmak ve kolaylaştırmak
* Maliyetleri düşürmek (tam maliyet analizi ve sözleşmelerin coğrafi sınırlarını optimize etmek)
* Tedarikçilerimizin yenilik anlayışıyla yeni sunumların gelişmesine katkıda bulunmak (öncü ruh, ...)
* Sürdürülebilir tedarik politikasının uygulanmasını teşvik ederek, sosyal bilinçli satın alımları geliştirmek (ekolojiye saygı, insanlara saygı).